Wat is MVO

MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat betekent dat er rekening wordt gehouden met de maatschappelijke effecten van  activiteiten.  Dit heeft allemaal met duurzaamheid en Fairtrade te maken. We streven naar een eerlijke wereld, waar iedereen gelijk is. Daarom worden er Fairtrade Producten gemaakt. Met deze producten wordt er voor gezorgd dat ook mensen in derdewereld landen een goed loon krijgen. Met duurzame producten hebben we het over zuinig zijn. Dit zijn vaak producten die hergebruikt kunnen worden. Het onderwerp MVO wordt steeds bekender, en dat is een goed teken. De producten die wij verkopen hebben dus een verhaal of een doel.